Sprawdź naszą ofertę!

Sprawdź naszą ofertę!

Zakup spółki to idealne rozwiązanie.

Osoby chcące zacząć prowadzić swoją działalności na pewno zastanawiają się, co lepiej zrobić, założyć czy kupić gotową spółkę. Na to pytanie ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż każda opcja ma wiele zalet, jak i wad i zależy od indywidualnego przypadku.

Jednak spora liczba osób stwierdza, że zakup spółki przez nowego przedsiębiorcę jest dużo lepszym rozwiązaniem. Skorzystanie z takiego rozwiązania pozwala na uniknięcie wielu nerwów i stresu, jaki jest związany z przeprowadzaniem procesu rejestracyjnego.

Całkowita rejestracja spółki trwa ok. 2 tygodni, natomiast w przypadku kupna nowej spółki jej właściciel może już w drugi dzień po zakupie prowadzić swoją działalność. Podczas zakupu gotowej spółki, jej nowy właściciel ma pewność, że podmiot posiada wszystkie niezbędne dokumenty, a procedura rejestracyjna została przeprowadzona bezbłędnie.

Interesuje Cię zakup spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Skontaktuj się z naszymi ekspertami pomoc.uslugi@gazeta.pl

Elektroniczna rejestracja spółek

Zakładane działalności gospodarczej, tradycyjną metodą, to od zawsze czasochłonny i skomplikowany proces, który od przedsiębiorcy wymagał znajomości obowiązujących procedur oraz regulacji prawnych. Obligował on przyszłych businessmanów do zaznajamiania się z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, sporządzania licznych wniosków, kompletowania dokumentacji oraz przedkładania ich w odpowiednich urzędach i instytucjach państwowych.

Rząd na przestrzeni lat podejmował się różnego rodzaju prób ograniczenia stopnia złożoności tej procedury, aż w 2012 roku wprowadził możliwość dokonywania elektronicznej rejestracji spółki z o.o. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na podjęcie działalności w tej formie, mogą założyć ją w 24 godziny. Wystarczy, że zalogują się w specjalistycznym systemie S24 udostępnianym przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wypełnią krótki formularz, a za sprawą jednego kliknięcia ich wniosek zostanie złożony w odpowiedniej instytucji. Na jego rozpatrzenie czekać będą niecałą dobę.

System ten na przestrzeni ostatnich 3 lat bardzo dobrze się spisywał, a przedsiębiorcy chętnie z niego korzystali dlatego też od roku 2015 możliwa jest także rejestracja spółek komandytowych i jawnych.
Jeśli system nadal będzie się sprawdzał, zapewne w przyszłości zostanie on rozbudowany tak, aby można było za jego pośrednictwem rejestrować pozostałe formy prawne działalności.

Wszystko o wadach i zaletach spółki z o.o..

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółka handlowa występująca w naszym kraju, okazuje się najpopularniejszą i najczęściej wybieraną formą działalności. Warto zaznaczyć, że szczególnym zainteresowaniem cieszy się ze strony przedsiębiorców mających w planach duże przedsięwzięcie.

Oczywiście są ku temu powody, bo w kwestii prawnej, spółka ta może być zarejestrowana bez względu na jej cel (ważne jest jednak, aby był on zgodny z prawem). Spółka ta kusi już na początku w kwestii kapitału zakładowego, którego stawkę zniżono do do kwoty 5 000 złotych. W związku z tym, przedsiębiorcy, którzy posiadają więcej środków finansowych, po dokonaniu wpłaty kapitału zakładowego, będą posiadali pieniądze, za które będzie można wystartować na rynku gospodarczym.
Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie krótkie zestawienie podstawowych zalet i wad spółki z o.o., które przejrzyście obrazują fakt, że warto zdecydować się właśnie na tą formę działalności.
Zalety:

 • spółkę może założyć każdy,
 • w oparciu o umowę spółki, osobisty majątek przedsiębiorcy jest zabezpieczony,
 • odpowiedzialność wspólników została ograniczona,
 • spółka z o.o. może być zarejestrowana przez Internet,
 • możliwość obracania sporym kapitałem,
 • opcja zakupu już gotowej spółki.

Mimo wielu, wielu zalet pojawiają się także wady owej formy działalności. Prawda jest taka, że jak wszystko ma swoje wady i zalety, to w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest inaczej. W oparciu o przepisy KSH, osoby wchodzące w skład zarządu, odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Jednak istnieje możliwość, by członkowie zarządu uwolnili się od tego obowiązku.

Jest to jednak powiązane z koniecznością dokonania zgłoszenia w określonym terminie wniosku o fakcie upadłości lub rozpoczęcia likwidacji danej spółki.
Wady:


 • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości,
 • spora odpowiedzialność zarządu,
 • bardzo wysokie koszty związane z prowadzeniem działalności,
 • brak możliwości prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw,
 • podwójne opodatkowanie dochodów spółki.

Spółka z o.o. - zlikwidowana!

Prowadzenie własnej działalności zazwyczaj bywa ciężkie i wiążę się z wielką odpowiedzialnością. Całe zamieszanie po to, żeby działalność mogła działać satysfakcjonująco i w dalszym ciągu poszerzać horyzonty podbijając coraz to ciekawsze obszary gospodarcze. Niestety zdarzają się przypadki, że założyciele spółek podejmują decyzję o ich likwidacji, ze względu na to, że nie do końca radzą sobie z ich prowadzeniem lub po prostu finansowa sytuacja firmy jest w złym stanie.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma miejsce w chwili wykreślenia jej z Rejestru Sądowego. Z informacji pochodzących z danych rejestru, wnioskujemy, iż najczęściej występującymi przyczynami sprawiającymi, że ludzie postanawiają zlikwidować swoją działalność, jest chęć spieniężenia majątku spółki i zaprzestanie prowadzenia spraw w jej imieniu.

Z jakich innych przyczyn spółka może być likwidowana?

- z powodów wynikających z umowy spółki,
- z powodu decyzji podjętej przez wspólników,
- z powodu przeniesienia spółki za granicę kraju,
- z powodu upadłości spółki,
- gdy spółka działa nielegalnie,
- gdy osoby sporządzające umowę spółki, były pozbawione zdolności prawnej,
- gdy spółka straciła wszelkie możliwości na zrealizowanie zamierzonego celu,
- gdy na działalności spółki traci społeczeństwo.
Osoby decydujące się na rozwiązanie spółki, a więc po prostu likwidatorzy, zostali obarczeni obowiązkiem, aby o fakcie początku likwidacji złożyć zawiadomienie do sądu rejestrowego. Do informacji tej należy również załączyć spis imion, nazwisk oraz adresów wszystkich likwidatorów. Na wypadek, gdyby o rozpoczęciu likwidacji w danej firmie zadecydował sąd, ma on również możliwość do tego, by wyznaczyć likwidatorów.


W kolejnym etapie, zadaniem likwidatorów jest|ogłoszenie początku całego procesu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W piśmie tym wzywa się wszystkich wierzycieli spółki do tego, aby zgłosili się w terminie trzech miesięcy od ogłoszenia. Obowiązkowe jest spłacenie i zabezpieczenie wierzycieli. Dopiero w późniejszej kolejności można pozostały majątek podzielić pomiędzy wspólników w zależności od tego, ile posiadają udziałów.


Po dokonaniu likwidacji, likwidatorzy mają obowiązek, aby o zaistniałym fakcie poinformować właściwy Urząd Skarbowy.
Blogger Templates